Ogłoszenia o wolnych stanowiskach dla funkcjonariuszy

EKSPERT w Wydziale Wsparcia Logistycznego CBŚP - w 9 grupie zaszeregowania

Centralne Biuro Śledcze Policji

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

EKSPERTA

w Wydziale Wsparcia Logistycznego CBŚP
- w 9 grupie zaszeregowania


Katalog głównych zadań realizowanych na stanowisku służbowym w CBŚP:

 • wdrażanie jednolitego systemu obiegu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi biura;
 • konfigurowanie, modernizowanie i konserwacja sprzętu informatycznego będącego na stanie komórek organizacyjnych CBŚP w celu zapewnienia właściwego działania;
 • administrowanie stanowiskami dostępowymi pracującymi w sieci wewnętrznej, sieci internetowej, sieci PSTD dla komórek CBŚP
 • administrowanie stanowiskami dostępowymi systemów niejawnych: SIO, OBOZI, SNP, SWIzE, HARNAŚ, w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania dla komórek CBŚP;
 • administrowanie stanowiskami dostępowymi systemów niejawnych: ODN, w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania dla komórek CBŚP;
 • administrowanie systemami teleinformatycznymi;
 • informowanie inspektora BTI o naruszeniach i incydentach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym systemów niejawnych;
 • prowadzenie instruktażu dla użytkowników systemów niejawnych zgodnie z wymogami dokumentacji bezpieczeństwa;
 • opracowywanie specyfikacji i wymagań technicznych związanych z zakupem sprzętu informatycznego, w celu zapewnienia właściwego wyposażenia komórek organizacyjnych CBŚP;
 • prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych i obsługi informacyjnej w biurze;
 • dokonywanie konfiguracji, modernizacji, konserwacji  i podłączenia sprzętu informatycznego będącego na stanie komórek organizacyjnych CBŚP, dokonywanie oceny technicznej sprzętu informatycznego i oprogramowania pod kątem dalszego jego wykorzystania, zlecanie pogwarancyjnych napraw, uczestniczenie w komisjach jego brakowania;
 • wspieranie technicznie odpraw służbowych organizowanych przez kierownictwo CBŚP;

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „ściśle tajne”,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków,
 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu IT.

 

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Centralnym Biurze Śledczym Policji oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: joanna.kaska@cbsp.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WWL
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus
do góry