Służba w CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w CBŚP

Służba w CBŚP

Służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji może pełnić funkcjonariusz Policji, który ukończył co najmniej kurs podstawowy. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach tej jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, następuje w związku z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić służbę, a w przypadku przeniesienia do CBŚP - Komendant CBŚP.

Ponadto zastosowanie znajdą tu również przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.

Do służby w CBŚP poszukujemy policjantów, którzy posiadają w szczególności:

  • bogate doświadczenie zawodowe,
  • nienaganną opinię w poprzednim miejscu pełnienia służby,
  • dużą odporność psychiczną na stres,
  • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
  • umiejętność pracy w zespole.

Głównie poszukiwani są policjanci z doświadczeniem w prowadzeniu spraw wielowątkowych o skomplikowanym charakterze. Dużym atutem jest znajomość języków obcych, a także wiedza i umiejętności o charakterze szczególnym (np. w dziedzinie bankowości, obrotu papierami wartościowymi, giełdy, cła, akcyzy, cyberprzestępczości itp.).

Metryczka

Data publikacji 15.06.2015
Data modyfikacji 15.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz
do góry