Status prawny - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Centralne Biuro Śledcze Policji jest jednostką organizacyjną Policji służby śledczej, która realizuje zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na obszarze całego kraju.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji. Komendant CBŚP kieruje Centralnym Biurem Śledczym Policji i jest przełożonym policjantów CBŚP.

Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępców Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta CBŚP. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta CBŚP Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta CBŚP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi Policji.

Siedzibą Komendanta CBŚP jest m.st. Warszawa.

Metryczka

Data publikacji 15.06.2015
Data modyfikacji 15.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz
do góry